Biosféra

Výšková stupňovitost

 

Průměrná teplota vzduchu klesne přibližně o 0,6 0C na každých 100 metrů výšky. Se zvyšující se nadmořskou výškou se mění také další faktory – zvyšuje se množství srážek, intenzita větru, podíl slunečního záření. Tyto měnící se faktory ovlivňují vegetaci a utvářejí výškovou stupňovitost. Výšková poloha jednotlivých stupňů na Zemi je proměnlivá podle geografické polohy a také záleží na orientaci svahů.