Biosféra

Tropické oblasti

 

Zabírají téměř 40% plochy zemského povrchu, nachází se mezi obratníky. Průměrná teplota nejstudenějšího měsíce neklesá pod 180C. Je zde nepřetržité vegetační období.

Pro rostliny je nejdůležitější množství ročních srážek a délka období sucha. V rovníkové oblasti se vzduch neustále otepluje a stoupá vzhůru - oblast trvale nízkého tlaku. Naopak je to v zóně vnějších tropů a subtropů - oblast vysokého tlaku. Od obratníkových oblastí vanou pasáty. Vlivem rotace se na severní polokouli stáčejí vpravo a na jižní vlevo. Na severní polokouli směřují pasáty od obratníka Raka šikmo k rovníku = severovýchodní pasáty. Na jižní polokouli směřují od obratníka Kozoroha jihovýchodní pasáty.

a) Deštné lesy

Mají 4 až 5 stromových pater a patro keřové, to vše spojené s liánami. Největší rozšíření je v povodí Amazonky a Konga. Se vzdáleností od rovníku se výška stromů snižuje, ubývá stromových pater a bohatosti rostlinných druhů. Lesy jsou světlejší.

b) Kupovitá oblačnost

Vzniká kolem rovníku po silném výparu kolem poledne. Následně se horký a teplý vzduch ve výšce ochlazuje a proto v časném odpoledni vznikají silné bouřky. Na jaře a na podzim jsou tropické lijáky mohutnější a nazývají se jako zenitální deště. Takže v tropické oblasti jsou dvě období dešťů (na jaře a na podzim

c) Klimatické rozdíly

Mezi západními, středními a východními částmi kontinentu jsou díky pasátům klimatické rozdíly. Východní okraje pevnin jsou více zavlažovány, protože pasáty vanou z oceánu.(Například jihovýchodní pasáty přinášejí hojné srážky na východní pobřeží Austrálie, Afriky a jižní Ameriky; severovýchodní pasáty zapříčiňují vysoké srážky v karibské oblasti Střední Ameriky a na severu jižní Ameriky.). V těchto oblastech jsou rozšířeny vlhké tropické lesy nebo vlhké savany. Výjimkou je Sahara, která je rozšířena až k východnímu okraji kontinentu, důvodem je suchý severovýchodní pasát z Asie.

d) Monzuny

Oblasti při pobřeží Arabského moře, poloostrov Přední Indie, jihovýchodní a východní Asie a okolí Guinejského zálivu jsou ovlivňovány monzunovým podnebím. To je typické náhlou a protichůdnou změnou směru větrů mezi létem a zimou.

Vlhký letní monzun přináší od moře hojnost srážek.

Suchý a chladný zimní monzun vane z nitra kontinentu.

e) Vegetace

V nízkých nadmořských výškách tropů se vyskytují různé typy vegetace. Tropický deštný les v rovníkové oblasti vyžaduje nejméně 2000 mm ročních srážek a minimální kolísání teplot vzduchu. S větší vzdáleností od rovníku se snižují roční úhrny srážek, rostou teplotní výkyvy a prodlužuje se období sucha. To se odráží v menším vzrůstu vegetace a v menším počtu druhů rostlin.