Biosféra

Subtropy s obdobím letních dešťů

 

Rozkládají se převážně na východních okrajích kontinentů přibližně od obratníků směrem k mírným šířkám. Patří sem například jih Brazílie, severovýchod Antarktidy, jihovýchod USA, východ Austrálie, Jihovýchod Afriky a další.

V oblastech Arabského moře, Bengálského zálivu a Jihočínského moře, na území Přední a Zadní Indie je typické tropické monzunové podnebí. V létě se asijský kontinent silně prohřívá a rovníková oblast nízkého tlaku vzduchu se posouvá až k 300 seveverní šířky. Jihovýchodní pasát proniká z jižní polokoule na sever, vlivem zemské rotace se na sever od rovníku stáčí a jako jihozápadní vítr tvoří letní monzun. Vodou silně nasycený mořský vzduch přináší do jižní Asie velké srážky. Návětrné svahy velehor patří pak k srážkově nejbohatším oblastem světa ( např. v Čérápuňdží v indickém Asámu naprší průměrně přes rok 10 000 mm srážek ). Monzunové řeky v jižní Asii se vyznačují výraznou změnou vodnosti během roku. V létě se vylévají a způsobují velké povodně. V zimě je nad vnitřní Asií oblast vysokého tlaku vzduchu a v jižní Asii vane od severovýchodu zimní monzun, který přináší jasné a suché počasí, někdy i dost chladné.

V oblastech Číny, Filipín, Korejského poloostrova a Japonských ostrovů je typické subtropické monzunové podnebí. Vlhký letní monzun tu vane od jihu a jihovýchodu a souvislé období dešťů začíná počátkem léta a postupně přechází v bouřkové lijáky. Na konci léta srážky ustávají. Na podzim vznikají nad prohřátými vody Pacifiku tajfuny, které způsobují další vlnu srážek s obrovskými škodami vlivem ničivého větru, povodní a sesuvů půdy.

Zimní monzun, který vane z vnitřní Asie, od severu a severozápadu, je suchý a chladný a přenáší prach ze sprašových oblastí Číny. Nad mořem se ovšem může nasytit vláhou a přinášet tak srážky některým ostrovům ( Filipíny ). V jižní a střední Číně, na jihu Korejského poloostrova a Japonska umožňují dobré vláhové podmínky stále zelené lesy s bujnými porosty rododendronů a mangolií. Severně rostou smíšené a opadavé lesy. V těchto subtropech se pěstuje rýže, čajovník, citrusy, bavlna tabák, podzemnice olejná… Význam tu má také chov dobytka.